Zijn mijn stellingen veilig?

 

 

Magazijnstellingen kunen complexe constructies zijn, die vele risico's met zich dragen.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Het is dan ook zeer belangrijk dat U bij uw beslissing tot aanschaf stil staat bij de navolgende zaken. 

 

  • zijn de stellingcomponenten deugdelijk gefabriceerd
  • is de totale configuratie goed en veilig berekend
  • zijn of worden de stellingen goed gemonteerd.

U hebt naar wij hopen na serieus overwegen een goede beslissing genomen en dan kan er door diverse oorzaken

(aanrijdschades, te zware belastingen en dergelijke) toch nog het een en ander gebeuren.

Denk daarbij aan te grote doorbuiging liggers en inhaakconstructies, blijvende vervormingen van staanders, liggers en legborden,

scheefstand staanders etc.


 

Normen ?
In Nederland kennen wij de NEN-normen,

 

NEN-EN 15635:2008

Steel static storage systems - Application and maintenance of storage equipment

Niet verrijdbare stalen opslagsystemen – Gebruik en onderhoud van magazijnstellingen.

NEN-EN 15629:2008

Steel static storage systems - Specification of storage equipment

This European Standard supplies guidelines for the technical specification to allow the design of racking and shelving

in its various forms such as adjustable pallet racking (APR), crane serviced rack...  

NEN-EN 15512:2009

Steel static storage systems - Adjustable pallet racking systems - Principles for structural design

Verstelbare palletstellingen – Technische grondslagen voor het constructief ontwerp.

NEN-EN 15512:2009/C11:2009

Steel static storage systems - Adjustable pallet racking systems - Principles for structural design

Het correctieblad bevat een Nederlands voorwoord in twee talen.

NEN-EN 15620:2008

Steel static storage systems - Adjustable pallet racking - Tolerances, deformations and clearances

Verstelbare Palletstellingen – Toleranties, vervormingen en veiligheidsafstanden. 

NEN-EN 15878:2010

Steel static storage systems - Terms and definitions

Begrippen en definities.

   

 

 

Dit zijn richtlijnen waarin de wettelijke eisen staan waaraan een magazijnstelling moet voldoen.

U kunt aan de leverancier een schriftelijke verklaring vragen waarin is vastgelegd dat de NEN-normen van toepassing zijn,

ook wanneer het een buitenlands fabrikant betreft. Het mag duidelijk zijn dat bij de overweging tot aanschaf van gebruikte materialen

dit alles ook niet uit het oog verloren mag worden.

 

Welke magazijnstellingen?
De keuringsplicht geldt in principe voor alle mogelijke magazijnstellingen; van eenvoudige legbordstellingen en archiefsystemen, palletstellingen

 tot en met automatische hoogbouw magazijnen. In de praktijk worden echter eerst die stellingen te keuren waar een reële kans is op aanrijdschade

door bijvoorbeeld heftrucks en bovenloopkranen.

 

Wanneer keuren?
Een zogenaamde nulkeuring moet bepalen of de stellingen conform de montagehandleiding van de leverancier zijn gemonteerd en verankerd aan de vloer.

Typeplaten moeten overeenkomstig de configuratie zijn per magazijnveld. Na een verplaatsing of verbouwing dient er wederom een keuring plaats te vinden.

Verder dient volgens de Europese norm in ieder geval jaarlijks een periodieke keuring plaats te vinden.

 

Dat is prima bij aanschaf, maar om er zeker van te zijn dat uw magazijnstellingen ook na in gebruikname veilig blijven,

is in de Arbo wetgeving vastgelegd dat er 3 soorten veiligheids- keuringen verplicht zijn, te weten:

  • na installatie (in gebruikname) c.q. verplaatsing
  • na een ernstige schade
  • periodiek (in de gebruiksfase)     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    I                                                                                                                                       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Beers Magazijninrichtingen B.V. | Tel.: 0412-667650 copyright ©1990-2021