Als wij gegevens van U ontvangen op onze website, gebruiken wij

 

  

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Beers Magazijninrichtingen B.V. (hierna te noemen Beers)

verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de WET bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Beers heeft sinds 25-05-2018 de nodige veiligheidsmaatregelen doorgevoerd om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website.

De in deze privacyverklaring bedoelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver niet uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

 

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: 

Uw e-mailadres bij het plaatsen van een bestelling.

Alle informatie die U vrijwillig verstrekt bij een informatie-aanvraag, het opvragen van een offerte, het aanbieden van artikelen of het plaatsen van een klantenbeoordeling.

 

Deze informatie wordt gebruikt voor:

in geval van bestellingen voor intern gebruik om uw bestelling correct af te handelen.

in geval van verzendingen door de transporteur teneinde uw verzending op de juiste locatie en een eventueel afgesproken tijdstip af te leveren.

om de inhoud van onze website te verbeteren.

Er wordt in geen enkel geval informatie doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Als wij gegevens van U ontvangen op onze website, gebruiken wij coderings technologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT sector.

 

Privacyverklaring en Cookiebeleid

 

 

 

 

 

Om onze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekst bestandjes die opgeslagen worden op uw computer, wanneer u onze website bezoekt. De meest gebruikte cookies zijn (tijdelijke) functionele cookies. Met deze cookies behoudt u de inhoud van uw informatie terwijl u rondkijkt.

Tevens kunnen wij door middel van cookies inzien hoe u en onze andere klanten de website gebruiken waardoor we indien nodig verbeteringen kunnen doorvoeren. 

 

 

 

 

Privacyverklaring:

Beers Magazijninrichtingen B.V. | Tel.: 0412-667650 copyright ©1990-2021